Interviewtraining

Wat bieden wij?

Wij geven gespreks- en presentatietraining op maat. De training is bedoeld voor iedereen die professioneel gesprekken voert, dus behalve voor journalisten ook voor hen die in hun vak gesprekken voeren met als doel zoveel mogelijk informatie te krijgen.

De minimumduur van een training is twee dagdelen, bij voorkeur met een terugkomdag na praktijktoepassing.

Het minimumaantal cursisten is één, het maximum zes. De training wordt gegeven in Amsterdam of op de werkplek.

Kosten in overleg: vraag@groentemanmetveeninga.nl

wat bieden wij?